Convocatòria Assemblea General Ordinària per a Socis

UE Camprodon

 

Amic soci:

 

Se’t convoca a l’Assemblea General Ordinària que tindrà lloc al bar del camp de futbol, el dia 2 d’agost de 2014, a les 18:30 hores de la tarda en primera convocatòria i a les 19 hores en segona convocatòria.

 

ORDRE DEL DIA

 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior. 

2. Estat de comptes de la temporada 13 / 14. Aprovació. 

3. Memòria de la temporada. 

4. Planificació de la nova temporada 14 / 15.

• Pressupost

• Primer equip - Segon equip

• Futbol base

5. Actes dels "40 anys fent futbol".

6. Altres informacions - Sponsor 1r equip 

7. Precs i preguntes.

 

Camprodon, 21 de juliol de 2014